Learn About: Evaluating Performance | Common Core
Home > Public education > Cutting to the bone > Table: Projected state budget gaps
| print Print


Table: Projected state budget gaps

FY 2011

FY 2012

FY 2013

States

Estimates in millions

Percent of general budget

Estimates in millions

Percent of general budget

Estimates in millions

Percent of general budget

Alabama

na

na

na

na

na

na

Alaska

$0

0.0%

na

na

na

na

Arizona

3,000

30.0

$1,100

12.5%

$600

6.7%

Arkansas

na

na

na

na

na

na

California

13,800

13.4

21,262

20.1

22,976

20.1

Colorado

457

6.1

363

5.2

na

na

Connecticut

726

4.1

3,881

20.1

3,739

18.8

Delaware

300

9.6

na

na

0

0

Florida

2,200

10.0

600

na

0

0

Georgia

1,093

6.9

2,000

13

na

na

Hawaii

1,222

22.7

1,731

30.7

2,064

35.9

Idaho

na

na

200

8.3

0

0

Illinois

12,500

45.0

na

na

na

na

Indiana

1,277

9.0

na

na

na

na

Iowa

1,070

19.6

823

14.5

na

na

Kansas

467

8.7

594

10.6

na

na

Kentucky

395

4.5

751

8.3

na

na

Louisiana

1,003

11.1

2,352

22.3

2,352

21.9

Maine

765

21.6

na

na

na

na

Maryland

2,266

17.2

2,362

15.1

2,133

13.2

Massachusetts

2,750

40.8

2,000

na

na

na

Michigan

1,100

13.0

na

na

na

na

Minnesota

4,769

25.5

3,848

19.5

1,914

10.2

Mississippi

0

0.0

0

0

0

0

Missouri

na

na

na

na

na

na

Montana

201

10.8

211

10.8

186

9.2

Nebraska

167

4.7

340

8.7

340

8.7

Nevada

1,807

45.0

na

na

na

na

New Hampshire

132

8.3

na

na

na

na

New Jersey

11,000

33.0

na

na

na

na

New Mexico

330

6.0

256

4.8

na

na

New York

9,022

15.3

14,481

21.4

18,501

25.2

North Carolina

1,400

7.2

2,000

10.2

na

na

North Dakota

na

na

na

na

na

na

Ohio

566

2.2

na

na

na

na

Oklahoma

793

15.4

0

0

0

0

Oregon

0

0.0

1,179

13.4

1,278

13.4

Pennsylvania

na

na

na

na

na

na

Rhode Island

429

15.1

362

11.1

416

12.3

South Carolina

561

11.1

1,341

25.9

1,438

27.2

South Dakota

0

0.0

0

0.0

na

na

Tennessee

1,103

13.1

32

.4

22

.2

Texas

4,600

10.6

5,400

12.4

5,400

12.4

Utah

690

15.8

na

na

na

na

Vermont

267

22.0

100

8.0

80

6

Virginia

2,206

13.9

2,279

14.4

na

na

Washington

1,300

8.3

na

na

na

na

West Virginia

224

5.0

0

0.0

0

0

Wisconsin

na

na

1,195

8.3

1,222

8.4

Wyoming

na

na

na

na

na

na

Source: National Conference of State Legislatures: State Budget Updated: March 2010 (Table 8)Published October 7, 2010.  © 2010 Center for Public Education.


This study was written and researched by Jim Hull, Center for Public Education's Senior Policy Analyst.
Home > Public education > Cutting to the bone > Table: Projected state budget gaps